SportAdmin har stöd att hantera licenser för fyra olika sporter:

  • innebandy
  • fotboll
  • gymnastik
  • cheerleading

Notera att det inte är möjligt att köpa några licenser via SportAdmin utan detta görs via respektive förbund. Kontakta ert förbund för mer detaljerad information om vad som gäller för licensens innehåll etc.


Licenshantering – Fotboll

Licenshanteringen finns under Fler funktioner i vänstermenyn → Licenshantering i toppmenyn, men för att använda licenshanteringen är det vissa inställningar som behöver vara gjorda först. 


  1. Registrera vilken licens som krävs för respektive träningsgrupp under Medlemsgrupper i vänstermenyn → Grupplista i toppmenyn → Ändra ute till höger på en grupp.
  2. Ange vilka gruppkopplingar som behöver licens under Föreningsinställningar i vänstermenyn → Gruppkopplingar i toppmenyn.


När ovan inställningar är gjorda finner ni nu en lista på alla medlemmar som behöver en licens under Fler funktioner i vänstermenyn → Licenshantering i toppmenyn. Det är dessa licenser som ska tecknas i Fogis.


När ni tecknat era licenser gå till Fler funktioner i vänstermenyn → Licenshantering i toppmenyn → klicka Ändra vid respektive namn → fyll i det datum då du tecknat licensen.Licenshantering – Innebandy

Licenshanteringen finns under Fler funktioner i vänstermenyn → Licenshantering i toppmenyn, men för att använda licenshanteringen är det vissa inställningar som behöver vara gjorda först. 


  1. Registrera vilken licens som krävs för respektive träningsgrupp under Medlemsgrupper i vänstermenyn → Grupplista i toppmenyn → Ändra ute till höger på en grupp.
  2. Ange vilka gruppkopplingar som behöver licens under Föreningsinställningar i vänstermenyn → Gruppkopplingar i toppmenyn.


När ovan inställningar är gjorda finner ni nu en lista på alla medlemmar som behöver en licens under Fler funktioner i vänstermenyn → Licenshantering i toppmenyn. Det är dessa licenser som ska tecknas i iBIS.


När ni tecknat era licenser gå till Fler funktioner i vänstermenyn → Licenshantering i toppmenyn → Snabbredigera i undermenyn markera vilket medlemsår du tecknat licens för gällande respektive person klicka på Spara ändringarna.


Exportera till iBIS

iBIS har en funktion som möjliggör importer av spelare och en enklare licenshantering. I SportAdmin kan ni ta ut en Excelexport som ni sedan kan importera i iBIS. Ni hittar exporten under Fler funktioner i vänstermenyn → Licenshantering i toppmenyn → välj period i rullistan → klicka på Exportera till excel. När ni laddat ner filen kan ni sedan ladda upp den i iBIS.Licenshantering – Gymnastik och cheerleading

Licenshanteringen finns under Fler funktioner i vänstermenyn → Licenshantering i toppmenyn, men för att använda licenshanteringen är det vissa inställningar som behöver vara gjorda först. 


  1. Registrera vilken licens som krävs för respektive träningsgrupp under Medlemsgrupper i vänstermenyn → Grupplista i toppmenyn → Ändra ute till höger på en grupp.
  2. Ange vilka gruppkopplingar som behöver licens under Föreningsinställningar i vänstermenyn → Gruppkopplingar i toppmenyn.


När ovan inställningar är gjorda finner ni nu en lista på alla medlemmar som behöver en licens eller ingår i en eventuell gruppförsäkring under Fler funktioner i vänstermenyn → Licenshantering i toppmenyn. Det är dessa licenser som ska tecknas i Tydliga.


När ni tecknat licenserna i Tydliga ladda ner en excel-fil från Tydliga (OBS! Öppna inte filen) → gå till SportAdmin → Fler funktioner i vänstermenyn → Licenshantering i toppmenyn → Jämför med Tydliga i undermenyn → klicka på Godkänn → Gör en ny jämförelse → ladda upp excel-filen. 


Kontrollera därefter att alla licenser är ok → gå till Snabbredigera i undermenyn → markera vilket medlemsår du tecknat licens för gällande respektive person (enbart enskilda licenser) → klicka på Spara ändringarna.