Under Fler funktioner i vänstermenyn → Veckoschema i toppmenyn, visas en grafisk bild av föreningens alla träningstillfällen. Den grafiska bild kan också visas på föreningens hemsida genom att använda länken som finns under Visning på hemsidan.


Lägg in träningstillfällen

För att kunna lägga in träningstillfällen så måste:

  1. Platser läggas upp under Lägg upp platser.
  2. De grupper som skall visas i schemat måste aktiveras under Lägg upp grupper (klicka på Ändra och kryssa i Visas externt).
  3. För extern visning krävs aktivering under fliken Visning på hemsidan.


När ovan punkter är gjorda kan ni klicka på Nytt träningstillfälle välj grupp och fyll i informationen → Spara.


Om ni vill ändra ett träningstillfälle klickar ni på den träningstid som skall ändras i den grafiska bilden → korrigerar → Spara.