Under denna flik visas en grafisk bild av föreningens alla träningstillfällen. Den grafiska bild kan också visas på föreningens hemsida genom att använda länken som finns under ”Visning på hemsidan”.


För att kunna lägga in träningstillfällen så måste:
1. Platser läggas upp under fliken ”Lägg upp platser”
2. De grupper som skall visas med schema aktiveras under fliken ”Lägg upp grupper”.
3. För extern visning krävs aktivering under fliken ”Visning på hemsidan”.

Lägg till träningstillfälle

Lägg upp nya träningstillfällen genom att klicka på knappen ”Nytt träningstillfälle” uppe till höger. Ändra träningstillfälle genom att vänsterklicka på den träningstid som skall ändras.

Lägg upp grupper

Under denna flik visas alla grupper kopplade till perioden. För att kunna arbeta med ett schema för en grupp måste gruppen aktiveras under denna fliken. Klicka på ändra och kryssa i ”Visas externt”.

Lägg upp platser

Såhär läggs en plats till:

1. Välj kommun (om ni saknar någon kommun – kontakta vår support så kan vi lägga upp fler kommuner till er)
2. Namnge platsen
3. Om den valda kommunen är ansluten till ApN måste man även koppla sin plats till någon anläggning som den aktuella kommunen har lagt upp i ApN. (Finns anläggningen inte med, vänligen kontakta kommunen och be dem lägga upp platsen)

Visning på hemsidan

Kopiera länken i adressfältet och lägg den på lämpligt ställe på föreningens hemsida.