Under ”Aviseringar" i vänstermenyn → "Översikt" i toppmenyn, finns en översikt över aviseringar som skickats ut under vald period.


Vad visar översikten?

Översikten är en sammanställning av aviseringar som skickats ut i alla grupper där man ser status på aviseringarna i en lista.


Sortera på status

Genom att klicka på en statusruta får du upp en lista på endast den statusen. Det innebär att ni exempelvis kan få en sammanställning på hur många som provar på i olika grupper eller hur många som inte betalat trots att sista anmälningsdatum gått ut. Här går det också att se vilka som har tackat nej till sin plats och eventuellt lämnat en kommentar i samband med sin avanmälan.