När fakturor eller aviseringar skickats och/eller registrerats i SportAdmin genereras diverse rapporter som återfinns under fliken ”Fakturering” i vänstermenyn --> ”Rapporter” i toppmenyn. Nedan finns en beskrivning av respektive rapport.


Fakturarapport

Här sammanställs en rapport över alla fakturor som skapats i systemet. Gör ett urval på datum genom att använda datumfälten uppe till höger. Få ut summering på olika grupperingar genom att avvända rullgardinslistan uppe till vänster som heter ”Gruppera på”.


Inbetalningsrapport

Här sammanställs en rapport över alla betalningar som registrerats i systemet. Gör ett urval på datum genom att använda datumfälten uppe till höger. Få ut summering på olika grupperingar genom att avvända rullgardinslistan uppe till vänster som heter ”Gruppera på”.


Kundreskontra

Kundreskontran visar alla fakturor som är obetalda fram till ett visst datum. Gör ett urval på datum genom att använda datumfälten uppe till höger.


Grupprapport

Denna rapport kan ses som en sammanslagning av faktura- och inbetalningsrapporten. Här visas vad som är fakturerat och betalt i respektive grupp.