När aviseringar skickats och/eller registrerats i SportAdmin genereras diverse rapporter som återfinns under fliken Fler funktioner i vänstermenyn Betalrapporter i toppmenyn. Nedan finns en kort beskrivning av respektive rapport.


Inbetalningsrapport

Här sammanställs en rapport över alla betalningar som registrerats i systemet. Gör ett urval på datum genom att använda datumfälten. Få ut summering på en mer detaljerad nivå med olika grupperingar genom att använda rullistorna.


Kundreskontra

Kundreskontran visar alla fakturor som är obetalda fram till ett visst datum. Gör ett urval på datum genom att använda datumfältet.


Fakturarapport

Här sammanställs en rapport över alla fakturor som skapats i systemet. Gör ett urval på datum genom att använda datumfälten. Få ut summering på en mer detaljerad nivå med olika grupperingar genom att använda rullistorna.


Grupprapport

Denna rapport kan ses som en sammanslagning av faktura- och inbetalningsrapporten. Här visas vad som är fakturerat och betalt i respektive grupp.