Manuella fakturor används för att fakturera övriga avgifter som till exempel kläder, lägeravgifter, lotter, och liknande. Vid fakturering av medlems- och träningavgifter ska du skapa gruppfakturor.


Så här skapas en manuell faktura

1. Klicka på knappen ”Skapa manuell faktura” och sök fram fakturamottagaren.
2. Ange en eller flera fakturamottagare och klicka på ”Steg 2”
3. Ange fakturatexten, datum och klicka på ”Steg 3”
4. Ange fakturaraderna och klicka på ”Steg 4”
5. På denna sida visas en sammanfattning. Klicka på ”Skapa fakturor” för att genomföra uppdateringen.

Om du gjort något fel på vägen kan man alltid gå tillbaka till föregående steg eller klicka på ”Avbryt”


Ändra finansiering på manuella fakturor

Har din förening Kansliservice kan ni välja mellan medlems- och föreningsfinansierat på manuella fakturor som endast innehåller avgifter med kostnadstypen Övriga avgifter. Om samtliga fakturarader är av typen Övriga avgifter kan ni i Steg 4 välja vilken finansiering fakturan ska ha.