En gruppfaktura är en faktura som skapas till en specifik medlem för en specifik grupp. I normala fall är denna faktura kopplad till tränings- och medlemsavgiften. I vissa fall faktureras även licensavgift.


Förberedelser

För att en gruppfaktura ska kunna skapas måste nedanstående vara uppdaterat i systemet:


1. Periodinställningarna måste vara rätt ifyllda

 Se över era periodinställningar så att licensår, medlemsår och familjemedlemskap är rätt ifyllt. 

 Gå till  "Inställningar" i vänstermenyn --> "Perioder" i toppmenyn


2. Medlemsgruppen som ska faktureras ska vara bekräftad.
Bekräfta varje medlem i gruppen under fliken ”Medlemsgrupper”. När alla medlemmar är bekräftade klicka ”Bekräfta gruppen”.


3. Gruppkostnaden/kostnaderna ska vara uppdaterade
Uppdatera gruppkostnaden under fliken ”Betalinställningar" i vänstermenyn → ”Gruppkostnader” i toppmenyn.                                                 

4. Periodtexten skall vara uppdaterad
Uppdatera periodtexten (som ska skrivas ut på fakturan) under fliken ”Fakturering” i vänstermenyn → ”Fakturainställningar” i toppmenyn → ”Fakturatexter”.


Skapa fakturor

När alla förberedelser är klara kan gruppfakturor skapas under fliken ”Fakturering” i vänstermenyn → ”Skapa gruppfakturor” i toppmenyn. Under denna flik visas alla grupper där det finns fakturor att skapa.


Välj en grupp genom att klicka ”Visa” ute till höger. Kontrollera därefter att förfallodatumet är rimligt samt att alla i gruppen ska få en faktura. Om någon inte ska få en faktura så klicka på ”Faktureras ej”. Klicka sedan ”Skapa fakturor” och glöm inte att gå till ”Behandla fakturor” i toppmenyn för att skicka ut fakturan. Läs mer om detta här.