OBS! Denna manual gäller endast för föreningar som har en äldre version av SportAdmin. 


Om det finns medlemmar som inte har betalat sin gruppfaktura eller sin manuella faktura i tid har ni möjlighet att skapa och skicka betalningspåminnelser till medlemmarna. 


När kan man skapa en betalningspåminnelse

Ni väljer själva hur många dagar som ska passera efter sista betalningsdatum innan ni kan skapa betalningspåminnelser till medlemmar som inte har betalat. Ni anger antalet dagar genom att gå in på Fakturering i vänstermenyn → Faktureringsinställningar i toppmenyn → Inställningar i undermenyn. Anger ni 10 dagar så kan ni alltså tidigast skapa en betalningspåminnelse till en medlem 10 dagar efter sista betalningsdatum. Samma antalet dagar gäller även mellan betalningspåminnelserna; det måste alltså passera minst 10 dagar efter att en betalningspåminnelse har skapats innan ni kan skapa nästa betalningspåminnelse. 


Hur skapar man en betalningspåminnelse?

Gå till Fakturering i vänstermenyn Fakturering i toppmenyn → Betalningspåminnelser i undermenyn.


Här finns en lista på alla medlemmar som är försenade med en betalning och som det går att skapa betalningspåminnelser för. SportAdmin håller själv koll på vilken betalningspåminnelse i ordningen 1, 2, 3 och 4 som ska skapas för medlemmarna i listan. 


Bocka i den eller de medlemmar som ni vill skapa betalningspåminnelser för klicka sedan på Skapa påminnelser. 


Observera att påminnelserna endast är skapade efter detta. 


Hur skickar man betalningspåminnelser till medlemmar?

När ni skapat betalningspåminnelserna går ni till Fakturering i vänstermenyn → Fakturering i toppmenyn → Behandla fakturor i undermenyn → välj status Påminn obeh → klicka på Maila urvalet uppe till höger för att mejla alla gruppfakturor i listan, alternativt bocka i den eller de gruppfakturor i listan som ni vill skicka och klicka på Maila markerade uppe till höger → skriv erat mail → klicka på Maila och markera skickad för att skicka iväg betalningspåminnelserna till medlemmarna samt att de får statusen skickad.