OBS! Denna manual gäller endast för föreningar som inte har SportAdmins Kansliservice.


Om det finns medlemmar som inte har betalat i tid har ni möjlighet att skapa och skicka betalningspåminnelser till medlemmarna. 


När kan man skapa en betalningspåminnelse?

Ni väljer själva hur många dagar som ska passera efter sista betalningsdatum innan ni kan skapa betalningspåminnelser till medlemmar som inte har betalat. Ni anger antalet dagar genom att gå in på "Fakturering" i vänstermenyn → "Fakturainställningar" i toppmenyn → "Påminnelsetexter" i toppmenyn. Anger ni 10 dagar så kan ni alltså tidigast skapa en betalningspåminnelse till en medlem 10 dagar efter sista betalningsdatum. Samma antalet dagar gäller även mellan betalningspåminnelserna; det måste alltså passera minst 10 dagar efter att en betalningspåminnelse har skapats innan ni kan skapa nästa betalningspåminnelse. 


Hur skapar man en betalningspåminnelse?

Gå till ”Fakturering” i vänstermenyn ”Betalningspåminnelser” i toppmenyn. På denna sida finns en lista på alla medlemmar som är försenade med en betalning och som det går att skapa betalningspåminnelser för. SportAdmin håller själv koll på vilken betalningspåminnelse i ordningen 1, 2, 3 och 4 som ska skapas för medlemmarna i listan. Bocka i den eller de medlemmar som ni vill skapa betalningspåminnelser för och klicka sedan på knappen "Skapa påminnelser". Nästa steg är att skicka betalningspåminnelserna till medlemmarna. 


Hur skickar man betalningspåminnelser till medlemmar?

Först måste ni skapa betalningspåminnelser (se föregående stycke). Därefter går ni in på "Fakturering" i vänstermenyn → "Behandla fakturor" i toppmenyn. Gör ett urval uppe till vänster på sidan genom att ange status "Påminn obeh". Då får ni fram en lista på alla obehandlade betalningspåminnelser (betalningspåminnelser som ni har skapat men ännu inte skickat till medlemmarna). Klicka på knappen "Maila urvalet" uppe till höger på sidan om ni vill mejla alla betalningspåminnelser i listan. Bocka annars i den eller de betalningspåminnelser i listan som ni vill skicka och klicka på knappen "Maila urvalet" uppe till höger på sidan. På nästa sida klickar ni på knappen "Maila och markera skickad" för att skicka iväg betalningspåminnelserna till medlemmarna. 


Hur skriver man ut betalningspåminnelser?

Först måste ni skapa betalningspåminnelser (se tidigare stycke). Därefter går ni in på "Fakturering" i vänstermenyn → "Behandla fakturor" i toppmenyn. Gör ett urval uppe till vänster på sidan genom att ange status "Påminn obeh". Då får ni fram en lista på alla obehandlade betalningspåminnelser (betalningspåminnelser som ni har skapat men ännu inte skickat till medlemmarna). Klicka på knappen "Skriv ut urvalet" uppe till höger på sidan om ni vill skriva ut alla betalningspåminnelser i listan. Bocka annars i den eller de betalningspåminnelser i listan som ni vill skriva ut och klicka på knappen "Skriv ut urvalet" uppe till höger på sidan. Om ni ska skriva ut betalningspåminnelserna i syfte att posta dessa till medlemmarna; kom ihåg att klicka på knappen "Markera skickad" innan ni skriver ut betalningspåminnelserna så att statusen på betalningspåminnelserna ändras från "Obehandlade" till "Skickade".