Så här skapas en manuell faktura till en organisation.

  1. Gå till "Fakturering" i vänstermenyn klicka på knappen ”Skapa manuella fakturor” i toppmenyn.
  2. Välj typen ”Organisation” i rullgardinslistan ”Typ”.
  3. Tryck ”Sök”.
  4. Välj en eller flera fakturamottagare och klicka på ”Steg 2”.
  5. Välj den fakturatext du vill använda, datum och klicka på ”Steg 3”.
  6. Ange fakturaraderna och klicka på ”Steg 4”.
  7. På denna sida visas en sammanfattning. Klicka på ”Skapa fakturor” för att genomföra  uppdateringen.

Om du gjort något fel på vägen kan man alltid gå tillbaka till föregående steg eller klicka på ”Avbryt”.