När en faktura betalts måste denna registreras som betald. Detta görs under Fakturering i vänstermenyn → Fakturering i toppmenyn → Behandla fakturor i undermenyn → följ sedan nedan steg.


Manuell registrering

  1. Filtrera på status Alla.
  2. Ange fakturanumret eller namn i sökrutan.
  3. Klicka på Ändra ute till höger. 
  4. Klicka på Registrera inbetalning. 
  5. Kontrollera summa och datum. 
  6. Klicka på Registrera. 


Att tänka på

Registrera endast det belopp som medlemmen betalt. Om beloppet som ska registreras skiljer sig från det föreslagna beloppet håller system automatisk kontroll på det registrerade beloppet på fakturan. Om fakturan registreras efter det faktiska betaldatumet så är det viktigt att ni skriver in datumet då medlemmen faktiskt betalade. Anledningen är att en eventuell diskussion med medlemmen om när fakturan har betalts inte kan tas annars.