När en faktura betalts måste denna registreras som betald. Detta görs under fliken "Fakturering" i vänstermenyn --> ”Registrera inbetalningar” i toppmenyn.


Manuell registrering

1. Ange fakturanumret och klicka på knappen ”Sök”.
2. Finns fakturanumret som angavs visas fakturabeloppet och registreringsdatumet nedan.
3. Ange beloppet som ska registreras in och datumet som inbetalningen skedde. Tryck därefter på ”Spara”.

Har inget fakturanummer angivits på inbetalningen sök efter fakturan i fältet ”Medlem”. Sök på personnummer, medlemsNr, för- eller efternamn och klicka därefter på ”Sök”. En lista visas sedan på vilka fakturor som matchar med vad som angavs i fältet ”Medlem”. Klicka på det fakturanumret som önskas. Ange beloppet som ska registreras in och datumet som inbetalningen skedde. Tryck därefter på ”Spara”.


Registrering via OCR-fil

Ladda ner en fil från banken med alla inbetalning (vanligast filformat är BGmax), spara filen på din dator. Klicka på ”OCR-inbetalningar” och ladda upp filen. Klicka på ”Registrera inbetalningar”


Att tänka på

Registrera endast det belopp som medlemmen betalt. Om beloppet som ska registreras skiljer sig från det föreslagna beloppet håller system automatisk kontroll på det registrerade beloppet på fakturan. Om fakturan registreras efter det faktiska betaldatumet så är det viktigt att skriva in datumet då den betalade. Anledningen är att en eventuell diskussion med medlemmen om när fakturan har betalts annars inte kan tas.