Under Fakturering i vänstermenyn → Fakturering i toppmenyn → Behandla fakturor i undermenyn är som föreningens databas för fakturor. Här visas alla fakturor som skapats för er förening, oavsett betalstatus och period.


Gör ett urval

Eftersom alla fakturor som någonsin skapats samlas under denna flik är det viktigt underlättar det ert arbete att göra diverse urval. 

1. Typ:
Grupp: Fakturor skapade från fliken Skapa gruppfakturor.
Manuell: Fakturor skapade från fliken Skapa manuella fakturor.
Mottagare: Om fakturan är en organisationsfaktura eller en faktura som skapats/skickats till en person.


2. Status:
Obehandlad: Faktura är skapad men ännu ej skickad.
Skickad: Fakturan är skapad och skickad via mail eller post.
Betald: Fakturan är registrerad som betald i systemet.
Påminn obeh (Påminnelse obehandlad): En påminnelse är skapad men ej skickad.
Påminn skickad (Påminnelse skickad): En påminnelse är skapad och skickad via mail eller post.
Vilande: Faktura är manuellt markerad som vilande. Påminnelse går inte att genereras om status är Vilande.
Krediterad: Fakturan är krediterad i systemet.


3. Sökning:
Sök på personnummer, för- eller efternamn, fakturanummer, medlemsnummer. 

OBS! Det räcker med att skriva en del av en uppgift.


Skicka faktura

Alla fakturor måste manuellt skickas ut till medlemmarna från fliken Behandla fakturor.


Detta gör ni genom att,

  1. Sök fram rätt urval (vanligtvis Obehandlad eller Påminn obeh).
  2. Välj vilket sätt ni vill skicka ut fakturorna uppe till höger: maila eller skriv ut.
    Urvalet: alla fakturor ni sökt fram.
    Markerade: de fakturor som ni har bockat i.