Behandla fakturor

Fliken ”Behandla fakturor” är föreningens databas för fakturor. Här visas alla fakturor som skapats för er förening, oavsett betalstatus och period.

Gör ett urval

Eftersom alla fakturor som någonsin skapats samlas under denna flik är det viktigt att se till att man alltid har rätt typ av faktor framför sig. Detta görs lättast genom att göra diverse urval. Urvalsalternativen beskrivs nedan:

1. Typ:
Grupp: Fakturor skapade från fliken ”Fakturering/Skapa gruppfakturor”
Manuell: Fakturor skapade från fliken ”Fakturering/Skapa manuella fakturor”
Mottagare: Om fakturan är en organisationsfaktura eller en faktura som skapats/skickats till en person

2. Status:
Obehandlad: Faktura är skapad men ännu ej skickad
Skickad: Fakturan är skapad och skickad via mail eller post
Betald: Faktura är registrerad som betald i systemet.
Påminn obeh: ”Påminnelse obehandlad” En påminnelse är skapad men ej skickad
Påminn skickad: ”Påminnelse skickad” En påminnelse är skapad och skickad via mail eller post
Vilande: Faktura är manuellt markerad som vilande. Påminnelse går inte att genereras om status är Vilande.
Krediterad: Fakturan är krediterad i systemet.

3. Sökning: Filtrera på personnummer, för- eller efternamn, fakturanummer, medlemsnummer. OBS! Det räcker med att skriva en del av en uppgift.

Skicka faktura

Alla fakturor måste manuellt skickas ut till medlemmarna från fliken ”Behandla fakturor”. Det görs på följande sätt:
1. Sök fram rätt urval (vanligtvis ”Obehandlad eller ”Påminn obeh”)
2. Klicka på ”Maila: Urvalet”, ”Skriv ut: Urvalet” eller ”Posta: Urvalet”.
3. Klicka på ”Skicka”