Koppla fakturatexter

Under fliken ”Koppla fakturatexter” kopplas de fakturatexter som skapats under fliken ”Lägg upp fakturatexter” till rätt grupp. Obs, default anges alltid ”Standardtext” som fakturatext för alla grupper. Kopplingen görs på följande sätt:

1. Klicka på ”Ändra” till höger om den grupp som ha den skrivna fakturatexten enligt ovan.
2. Välj fakturamallen som skapats enligt ovan och klicka på ”Uppdatera”.