Under fliken "Fakturering" i vänstermenyn --> "Inställningar" i toppmenyn --> ”Koppla fakturatexter”, kopplas de olika fakturatexterna som skapats under fliken ”Fakturatexter” till rätt grupp.


Om du inte gör ett aktivt val att ändra anges alltid ”Standardtext” som fakturatext för alla grupper.


Kopplingen görs på följande sätt:

1. Klicka på ”Ändra” till höger om den grupp som ha den skrivna fakturatexten enligt ovan.
2. Välj fakturamallen som skapats enligt ovan och klicka på ”Uppdatera”.