Under fliken "Fakturering" i vänstermenyn --> "Inställningar" i toppmenyn --> ”Koppla fakturatexter”, kopplas de olika fakturatexterna som skapats under fliken ”Fakturatexter” till rätt grupp.


OBS! Default anges alltid ”Standardtext” som fakturatext för alla grupper.


Kopplingen görs på följande sätt:

1. Klicka på ”Ändra” till höger om den grupp som ha den skrivna fakturatexten enligt ovan.
2. Välj fakturamallen som skapats enligt ovan och klicka på ”Uppdatera”.