OBS! Denna manual gäller endast för föreningar som har en äldre version av SportAdmin. 


Under Fakturering i vänstermenyn → Faktureringsinställningar i toppmenyn → Fakturatexter i undermenyn finns föreningens fakturatexter. 


Standardtext

I SportAdmin finns en standardtext som används som fakturatext på fakturorna till alla era grupper såvida inte ni har skapat egna fakturatexter och kopplat dessa till era grupper. Ni kan ändra standardtexten genom att gå in på Fakturering i vänstermenyn → Faktureringsinställningar i toppmenyn → Fakturatexter i undermenyn → klicka på Ändra till höger om Standardtext. 

 

Lägger till en fakturatext

Gå till Fakturering i vänstermenyn → Faktureringsinställningar i toppmenyn → Fakturatexter i undermenyn → klicka på Lägg till fakturatext → skriv en benämning på fakturatexten och skriv en fakturatext → klicka sedan på Spara. 


Ändrar en fakturatext

Gå till Fakturering i vänstermenyn → Faktureringsinställningar i toppmenyn → Fakturatexter i undermenyn → klicka på Ändra till höger om den fakturatext som ni vill ändra → korrigera → klicka på Uppdatera.


Koppla en fakturatext till en grupp

Gå till Fakturering i vänstermenyn → Faktureringsinställningar i toppmenyn → Koppla fakturatexter i undermenyn klicka på Ändra till höger om den grupp ni vill koppla en fakturatext till → välj vilken fakturatext ni vill koppla till gruppen → Uppdatera.


OBS! Om ni inte gör ett aktivt val att koppla en specifik fakturatext till en grupp anges alltid Standardtext som fakturatext.