OBS! Denna manual gäller endast för föreningar som inte har SportAdmins Kansliservice.

Standardtext

I SportAdmin finns en standardtext som används som fakturatext på fakturorna till alla era grupper såvida inte ni har skapat egna fakturatexter och kopplat dessa till era grupper. Ni kan ändra standardtexten genom att gå in på "Fakturering" i vänstermenyn → ”Fakturainställningar” i toppmenyn → "Fakturatexter" i toppmenyn och klicka på "Ändra" till höger om "Standardtext". 

 

Hur lägger man till en fakturatext?

Gå in på "Fakturering" i vänstermenyn → ”Fakturainställningar” i toppmenyn → "Fakturatexter" i toppmenyn. Klicka på "Lägg till fakturatext". Skriv en benämning på fakturatexten (t.ex. "Kläder") och skriv en fakturatext. Klicka sedan på "Spara". 


Hur ändrar man en fakturatext?

Gå in på "Fakturering" i vänstermenyn → ”Fakturainställningar” i toppmenyn → "Fakturatexter" i toppmenyn och klicka på "Ändra" till höger om den fakturatext som ni vill ändra. 


Hur kopplar man en fakturatext till en grupp?

Gå in på "Fakturering" i vänstermenyn → ”Fakturainställningar” i toppmenyn → "Koppla fakturatexter" i toppmenyn. Klicka på "Ändra" till höger om den grupp som ni vill koppla en fakturatext till. Välj vilken fakturatext ni vill koppla till gruppen. Klicka sedan på "Spara".