Genom att lägga upp kostnadstyper och koppla konton och kostnadsställen till kostnadstyperna underlättar ni för er kassör vid bokföringen. Genom att koppla konton och kostnadsställen till kostnadstyper kan ni ladda ner en SIE-fil med bokföringsinformation som kassören kan ladda upp i sitt bokföringsprogram.


Hur skapar man en kostnadstyp?

Gå in på "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Kostnadstyper" i toppmenyn. Klicka på "Lägg till kostnadstyp". Välj vilken huvudtyp som kostnadstypen ska tillhöra (t.ex. "Medlemsavgifter") och skriv ett namn på kostnadstypen (t.ex. "Stödmedlem"). Du kan sedan välja vilket konto och kostnadsställe du vill koppla till kostnadstypen om du har skapat konton och kostnadsställen. Låt rutan som heter "Aktiv" vara ibockad om du vill kunna använda kostnadstypen. Klicka sedan på "Spara". 


Hur skapar man ett konto?

Gå in på "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Kostnadstyper" i toppmenyn → "Kontoplan" i toppmenyn. Klicka på "Lägg till konto". Skriv ett kontonamn (t.ex. "Medlemsavgifter") och ange ett kontonummer (t.ex. "3610"). Klickan sedan på "Spara".


Hur skapar man ett kostnadsställe?

Gå in på "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Kostnadstyper" i toppmenyn → "Kostnadsställe" i toppmenyn. Klicka på "Lägg till kostnadsställe". Ange en kod (t.ex. "200") och skriv en benämning (t.ex. "Medlemmar"). Klicka sedan på "Spara".


Hur kopplar man ett konto och ett kostnadsställe till en kostnadstyp?

Gå in på "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Kostnadstyper" i toppmenyn. Klicka på "Ändra" till höger om en kostnadstyp i listan. Välj konto och kostnadsställe och klicka sedan på "Spara". 
För att läsa mer om hur ni exporterar en SIE-fil från SportAdmin, klicka här.