Kostnadstyper

Via menyn fakturering och kostnadstyper olika kostnadstyper läggas upp.

Lägg upp kontoplan

Lägg upp föreningens kontoplan under ”Fakturering”, ”Kostnadstyper” och ”Kontoplan”
Koppla sedan ihop de olika kostandstyperna med kontoplanen under ”Kostnadstyper”

Detta kommer sedan att visas i er rapporter för att enklare sköta er bokföring.

Lägg upp resultatenheter

Lägg upp föreningens resultatenheter under ”Fakturering”, ”Kostnadstyper” och ”Resultatenheter”. Koppla sedan ihop de olika resultatenheterna med resultatenheterna.

Detta kommer sedan att visas i rapporter för att underlätta för bokföringen.