Om ni vill underlätta för föreningens kassör eller ekonom kan ni specificera era kostnadstyper och koppla dem till både konton och kostnadsställen. När ni sedan hämtar ut rapporter från SportAdmin, eller exporterar en SIE-fil för import i ert bokföringssystem, följer denna informationen med. 


Via menyn "Betalinställningar" i vänstermenyn → "Kostnadstyper" i toppmenyn, kan de olika kostnadstyperna läggas upp.


Lägg upp kontoplan

Lägg upp föreningens kontoplan under ”Kontoplan” i toppmenyn.
Koppla sedan ihop de olika kostandstyperna med kontoplanen under ”Kostnadstyper”.

Detta kommer sedan att visas i era rapporter för att enklare sköta er bokföring.


Lägg upp kostnadsställe

Lägg upp föreningens kostnadsställe under ”Kostnadsställe” i toppmenyn.

Detta kommer sedan att visas i rapporter för att underlätta för bokföringen.När ni sedan kopplar er gruppkostnader till respektive grupp, kan ni välja bland de kostnadstyper ni lagt upp. Läs mer om gruppkostnader här.