Påminnelsetext

Om du vill uppdatera eller ändra påminnelsetexten gå till menyn ”Fakturering” och fliken ”Inställningar” och vidare till ”Påminnelsetexter” 

Ändra texten i ruta 1, 2, 3 och 4 .

(Tänk på att skriva en relativt generell text – då alla fakturor får samma påminnelsetext, oberoende om det är en medlemsfaktura, klädfaktura eller en faktura till en sponsor.)