Om du vill uppdatera eller ändra påminnelsetexten gå till ”Fakturering” i vänstermenyn ”Inställningar” i toppmenyn och vidare till ”Påminnelsetexter”. Ändra texten i ruta 1, 2, 3 och 4 .


Tänk på att skriva en relativt generell text då alla fakturor får samma påminnelsetext oberoende om det är en medlemsfaktura, klädfaktura eller en faktura till en sponsor.