Frågeformulär

Under ”Frågeformulär” i toppmenyn för bokningar skapas och redigeras de frågeformulär som kan användas direkt i bokningsfunktionen.

Skapa formulär

För att skapa ett nytt formulär, välj ”nytt formulär” uppe till höger.
Fyll i namn och välj om formuläret ska vara aktiverat eller inte. Tryck spara.

Redigera formulär

För att lägga till eller ta bort komponenter/frågor på ett formulär, tryck ”redigera komponenter” på det formulär du vill ändra.

Här kan du antingen lägga till en ny komponent, ändra en befintlig eller inaktivera en komponent. Inaktiverade komponenter kommer inte att synas på bokningssidan.

Det finns olika varianter att välja på när man skapar en komponent. Du kan också välja att göra frågan obligatorisk att svara på samt vilken sorteringsordning den ska ha på formuläret.

Huvudrubrik – Fritextruta med information om formuläret.

Liten textruta – En kort svarstext från medlemmen önskas

Stor textruta – En lång svarstext från medlemmen önskas

Datumruta – medlemmen får upp en kalender att välja ett datum i

Flervalslista – en lista med alternativ där medlemmen kan välja flera alternativ. När ni skapar komponenten kan ni välja hur många alternativ som medlemmen som minst och max får välja. När du skapat en flervalslista-komponent lägger du till val genom att klicka ”redigera val” i översikten för formuläret.

Envalslista – en lista med alternativ där medlemmen endast kan välja ett alternativ. När du skapat en envalslista-komponent lägger du till val genom att klicka ”redigera val” i översikten för formuläret.

Koppla formulär
För att koppla ett frågeformulär till en grupp i bokningsfunktionen gör du så här. Frågeformuläret dyker då upp som ett mellansteg innan medlemmen kommer till betalningsläget i bokningsfunktionen.