Under ”Bokninginställningar" → "Frågeformulär” i toppmenyn för bokningar skapas och redigeras de frågeformulär som kan användas direkt i bokningsfunktionen.


Skapa formulär

För att skapa ett nytt formulär, gå till ”Bokninginställningar" → " Bokningsinställningar" i toppmenyn → "Frågeformulär” "Nytt formulär" uppe i högerhörnet döp formuläret och klicka "Spara". 


Redigera formulär

För att lägga till eller ta bort komponenter/frågor på ett formulär, tryck ”Redigera komponenter” på det formulär ni vill ändra. Här kan ni antingen lägga till en ny komponent, ändra en befintlig eller inaktivera en komponent. Inaktiverade komponenter kommer inte att synas på bokningssidan.


Det finns olika varianter att välja på när man skapar en komponent. Ni kan även välja att göra frågan obligatorisk att svara på samt välja vilken sorteringsordning den ska ha på formuläret.

- Huvudrubrik: fritextruta med information om formuläret
- Liten textruta: en kort svarstext från medlemmen önskas
- Stor textruta: en lång svarstext från medlemmen önskas
- Datumruta: medlemmen får upp en kalender att välja ett datum i
- Flervalslista: en lista med alternativ där medlemmen kan välja flera alternativ. När ni skapar komponenten kan ni välja hur många alternativ som medlemmen som minst och max får välja. När du skapat en flervalslista-komponent lägger du till val genom att klicka ”Redigera val” i översikten för formuläret.
- Envalslista: en lista med alternativ där medlemmen endast kan välja ett alternativ. När ni skapat en envalslista-komponent lägger du till val genom att klicka ”Redigera val” i översikten för formuläret.


Koppla formulär

För att koppla ett frågeformulär till en grupp i bokningsfunktionen: gå till "Bokningar" i toppmenyn klicka på "Ändra" ute till höger om önskad grupp scrolla ner en bit på sidan till rutan som heter "Avancerade inställningar" välj ett Formulär i rullgardinslistan klicka på "Uppdatera".

Frågeformuläret dyker då upp som ett mellansteg innan medlemmen kommer till betalningsläget i bokningsfunktionen.