Under Bokningar/Camper & läger i vänstermenyn → Bokninginställningar i toppmenyn → Frågeformulär i undermenyn, skapar ni era frågeformulär som ni sedan kan använda för era grupper vid anmälan.Skapa frågeformulär

För att skapa ett nytt formulär, gå till Bokningar/Camper & läger i vänstermenyn → Bokninginställningar i toppmenyn → Frågeformulär i undermenyn klicka på Nytt formulär uppe i högerhörnet döp formuläret och klicka Spara. 


Redigera formulär

För att sedan lägga till eller ta bort komponenter/frågor på ett formulär klickar ni på Redigera i kolumnen Komponenter på det formulär ni vill ändra. Här kan ni antingen lägga till en ny komponent, ändra en befintlig eller inaktivera en komponent. Inaktiverade komponenter kommer inte att synas på bokningssidan.


Det finns olika typer att välja på när ni skapar en komponent. 

  • Huvudrubrik: fritextruta med information om formuläret.
  • Liten textruta: en kort svarstext från medlemmen önskas.
  • Stor textruta: en lång svarstext från medlemmen önskas.
  • Datumruta: medlemmen får upp en kalender att välja ett datum i.
  • Flervalslista: en lista med alternativ där medlemmen kan välja flera alternativ. När ni skapar komponenten kan ni välja hur många alternativ som medlemmen som minst och max får välja. När ni skapat en flervalslista-komponent lägger ni till val genom att klicka Redigera val i översikten för formuläret.
  • Envalslista: en lista med alternativ där medlemmen endast kan välja ett alternativ. När ni skapat en envalslista-komponent lägger ni till val genom att klicka Redigera val i översikten för formuläret.


Ni kan även välja att göra frågan obligatorisk att svara på samt välja vilken sorteringsordning den ska ha i formuläret.


Under rubrik skriver ni själva frågan och i beskrivningsrutan har ni möjlighet att skriva ytterligare text som beskriver frågan. 


Koppla formulär

För att koppla ett frågeformulär till en grupp i bokningsfunktionen gå till gå till Bokningar/Camper & läger i vänstermenyn → Grupper i toppmenyn klicka på Ändra ute till höger om önskad grupp under Fler inställningar till höger och Lägg till formulär väljer ni det formulär som ni vill koppla till denna grupps bokning Uppdatera.


Frågeformuläret dyker då upp som ett mellansteg innan medlemmen kommer till betalningsläget i bokningsfunktionen.