Denna hjälptext avser bokningsinställningar för föreningar som använder SportAdmin Register och Betalning

Gruppkoppling

Här anges vilken gruppkoppling deltagarna ska få när de kopplas vid bokningstillfället. Vanligast är Aktiv/Deltagare


Max antal grupper

Här anges max antal grupper som en person kan boka sig till.


Prioriterade deltagare

Här anges vilken/vilka period/perioder deltagare ska ha deltagit i för att vara prioriterade under ”Prio period”. Ex de som gick förra terminen ska få förtur till att anmäla sig till nästa termins grupper.

Obligatoriska uppgifter

Här väljs vilka av målmans uppgifter som ska vara obligatoriska.


Automatiska fakturor

Aktivera funktionen om fakturorna ska skapas och mailas automatiskt vid bokningstillfället.(Denna funktionen måste även vara aktiverad om kortbetalning ska användas)
  • Namn: Ange avsändarens namn. Tex. Föreningens namn
  • E-post: Ange avsändarens e-postadress
  • Rubrik: Ange en rubrik för mailet. Tex. Faktura från föreningen
  • Extratext: Här kan ni skriva en extra text om ni önskar ha något mer text i mailet än fakturatexten
  • Köpvillkor: Här skriver ni in era köpvillkor om vad som gäller med leveras av medlemskap/träning samt återbetalningsregler.


Kortbetalningar

Aktivera funktionen om medlemmarna skall kunna betala avgiften direkt med kort.– Bekräftelsemail: Skriv en rubrik för mailet. Tex. Bekräftelsmail från föreningen