Vanliga fel

1. Felaktigt angiven e-postadress

Detta är den vanligaste anledningen till varför mail inte kommer fram. Stavfel är mycket vanligt. T.ex. hotmail.con istället för hotmail.com.


2. Mailet fastnar i mottagarens SPAM-filter

Ett mail kan fastna i mottagarens spamfilter och då går det inte alltid att se varför i SportAdmin eftersom felet ligger hos mottagaren. Mottagarens mailprogram kan klassa mail från SportAdmin som SPAM. Mottagaren kan för det mesta själv leta upp mailet i en spam-mapp/skärpposten och berätta för mailprogrammet att det inte är spam så att det inte fastnar i fortsättningen.


En del mottagare har företagsmail och arbetsplatsen kan då ha en mycket hög säkerhet och ett centralt SPAM-filter som inte släpper genom vilka mail som helst. Som mottagare kan det vara svårt att göra något åt detta eftersom denna typen av skydd hanteras centralt av företagens egen IT-avdelning. Personen kan testa att kontakta arbetsplatsens IT-avdelning och be dem släppa igenom mail som kommer från SportAdmin.


3. Gammal e-postadress som inte används längre

Det kan vara en gammal e-postadress som föreningen har, där mottagaren stängt ner sin e-postadress.


Vad gör SportAdmin för att lösa fel vid e-post utskick?

Vi jobbar hela tiden på att förbättra utskicksfunktionen eftersom det är en av de mest centrala funktionerna. Vi kommer framför allt att införa hårdare kontroller på mail som har studsat så att föreningen inte kan skicka mail till en felaktig adress om och om igen.