Ledare kan skicka kallelser direkt från mobilen via LedarAppen. Det görs på följande sätt:

1. Gå till meny "Redigera" --> klicka på "lägg till aktivitet".
2. Gå till menyn ”Kallelser” --> klicka på pilen till höger om aktuell aktivitet
3. Om aktivitetsinformationen behöver korrigeras --> klicka på ”Ändra”
4. Markera vilka deltagare som ska få kallelsen --> klicka sedan på ”Maila kallelse”