Skicka kallelse

Ledare kan skicka kallelser direkt från mobilen via LedarAppen. Det görs på följande sätt:

1. Lägg upp en aktivitet under ”Redigera”.
2. Gå till menyn ”Kallelser” och klicka på pilen ute till höger om aktuell aktivitet
3. Om aktivitetsinformationen behöver korrigeras så klicka ”Ändra”
4. Markera vilka deltagare som ska få kallelsen och klicka sedan på ”Maila kallelse”