Vilka mått skall en toppbild ha?

Vi rekommenderar att en toppbilds bredd är 980 punkter och att höjden är 200 punkter.
(Höjden kan vara vad som helst men vi rekommenderar 200 punkter)