Vi rekommenderar att en toppbilds bredd är 980 punkter och att höjden är 200 punkter.
(Höjden kan vara vad som helst men vi rekommenderar 200 punkter)