Under ”Inställningar – Hemsida” → ”Design” → ”Färgval” väljs vilka färger de två menyerna ska ha. Färgval ett är menyernas permanenta färg medan färgval två syns om muspekaren hålls över någon flik i menyn. En färg väljs genom att klicka i rutorna.