SportAdmins hemsidor har tre olika mallar för utseende: “Design 1”, “Design 2” och  "Toppbild" (som är utgående och saknas för hemsidor skapade efter 23-01-01). Funktionaliteten är i stort den samma mellan de olika, men "Design 1" är vår senaste mall. 


"Design 1"

För att aktivera “Design 1”  loggar du först in i hemsideverktyget. Under ”Inställningar – Hemsida” →”Design” → ”Inställningar” bockar du sedan i ”Design 1”. 


Du väljer logga under fliken “Logga”.


"Design 2"

Med denna design ligger ett utrymme mellan de två nivåerna av toppmeny. Man kan redigera den text som ska visas i utrymmet, samt marginalen mellan de två nivåerna av toppmeny. Det görs under fliken “Logga”. Det är även här du laddar upp den logga som ska användas.


Text läggs till genom att fylla i de två textraderna. Textens placering kan korrigeras med valen ”Top” och ”Vänster” och textens utseende kan korrigeras med valen ”Typsnitt”, ”Storlek” och ”Färg”.

Textraden ”Verksamhet” kan ändras först om man valt en verksamhet i rullgardinslistan under ”Hantera logga”.


Tips! Om man önskar se mer av bakgrundsbilden kan det vara fördelaktigt att öka marginalen mellan de två menyerna.


"Toppbild"

OBS! Detta designalternativ är utgående och saknas för hemsidor skapade efter 23-01-01.


Med denna design ligger ett utrymme mellan de två nivåerna av toppmeny. I detta utrymme ligger en toppbild samt en text. Detta hanteras under fliken “Toppbild”.


Text läggs till genom att fylla i de två textraderna. Textens placering kan korrigeras med valen ”Top” och ”Vänster” och textens utseende kan korrigeras med valen ”Typsnitt”, ”Storlek” och ”Färg”.


Textraden ”Verksamhet” kan ändras först om man valt en verksamhet i rullgardinslistan under ”Hantera toppbilden”.