Om en specifik verksamhet ska ha en design som avviker från resterande verksamheter ska rutan ”Egna inställningar” kryssas för under ”Inställningar – Hemsida” → ”Design”. Därefter designas verksamheten via flikarna ”Logga”, ”Bakgrundsbild”, ”Färgval” och ”Teckensnitt”