Medlemsbehörighet

En medlem som är inloggad på hemsidan kan redigera sina personuppgifter samt välja vilka sidor man önskar få nyhetsnotiser ifrån.


Ledarbehörighet

För att en ledare ska kunna redigera hemsidan krävs att båda punkterna nedan är uppfyllda:

1. Ledaren har fått behörighet ”1. Ledare” eller ”2. Ledare plus”
2. Ledaren är inlagd i en grupp med en gruppkoppling som får ”redigera hemsida”

Väl inloggad kan ledaren skriva nyheter och stycken på sin egen grupps verksamhet.


Administratörsbehörighet

Man blir administratör på hemsida på ett av följande två sätt:

1. Man har fått behörighet ”3. Huvudadministratör”
2. Man har fått den extra behörigheten ”Administratör hemsida”

Som administratör kan man redigera allt på hemsida. Det innebär att man kan hantera alla inställningar under ”Inställningar – Hemsida” samt skriva nyheter på samtliga sidor.