Ett stycke, eller ett välkomststycke, kan läggas till antingen på en startsida eller på en bred/smal sida genom att klicka på knappen ”Lägg till stycke”. Skriv en rubrik och en brödtext och klicka sedan ”uppdatera”

Infoga bild eller film

Om en bild ska infogas i stycke så klicka på knappen ”bild”, ”vänster” eller ”höger”. Om ”vänster” väljs kommer bilden placeras till vänster i stycket och om ”höger” väljs kommer bilden placeras till höger.

Film infogas genom att klicka på knappen ”Youtube”. Lägg därefter in länken till klippet.

Skapa hyperlänk

Klicka på den ikonen i verktygsfältet som ser ut som just en länk eller en kedja: Om du vill länka till ett dokument som finns i er dokumentbank går du ner till Länklista --> Dokument och väljer sedan i listan det dokumentet du vill länka.