En nyhet kan läggas till antingen på en startsida eller på en nyhetssida genom att klicka på knappen ”Lägg till nyhet”. Skriv en rubrik och en brödtext och välj sedan mellan vilka datum nyheten ska synas.


Infoga bild eller film

Om en bild ska infogas i nyheten så klicka på knappen ”bild”, ”vänster” eller ”höger”. Om ”vänster” väljs kommer bilden placeras till vänster i nyhetsstycket och om ”höger” väljs kommer bilden placeras till höger.

Film infogas genom att klicka på knappen ”Youtube”. Lägg därefter in länken till ett klipp.

Skapa hyperlänk

En hyperlänk skapas genom att klicka på kedjesymbolen:

1. Fyll i URL (länk) som ska infogas. Vill ni länka till en befintlig verksamhet eller dokument väljer ni i "Länklistan"

2. Fyll i text som ska visas

3. Välj om länken ska öppnas i samma eller i nytt fönster

4. Klicka "spara"


Infoga tabell

Klicka på rutsymbolen för att infoga tabell: 

Ni kan välja mellan Tabell, Cell, Rad, Kolumn. I Tabellmenyn kan ni själva välja hur din tabell ska se ut genom att markera i nätet med muspekaren. 

Utökat läge

Ovanför rubriken finns kryssrutan ”Utökat läge”. Genom att bocka i denna ges möjlighet att även skriva en ingress. Då kommer endast rubrik och ingress visas på start- och nyhetssidan och hela nyheten nås genom att klicka på ”Läs mer”.

Maila notiser 

Om föreningen vill att en nyhet ska mailas ut till medlemmarna i samband med publicering, bockar ni i rutan "Maila notiser" högst upp. Har ni inte den funktionen, kan ni kontakta supporten så hjälper vi er att koppla på den.