Klicka på "Inställningar-hemsida → Gå till ”Annonser” → ”Inställningar”, här kan du välja höjden på annonserna samt önskad marginal. En ram läggs automatiskt till runt annonserna.                                                                                                 

Dessa inställningar kan tas bort genom att antingen:
1. Gå in på annonsen, trycka på redigera bild och bocka ur ”Med ram” samt sätta ”Marginalen” och ”Höjden” till -.
2. Hålla ute till vänster på annonsen i översikten och trycka på ”Redigera” och göra ovanstående ändringar.