Lägg till en administratör

En administratör läggs till under fliken ”Administratörer” på följande sätt:


1. Klicka på fliken ”Administratörer” i vänstermenyn och klicka på ”Lägg till administratör” uppe i högerhörnet.

2. Sök upp den medlem som skall läggas till och klicka på ”Gör till administratör”.

Ett mail kommer skickas automatiskt till medlemmen med inloggningsuppgifter. Lösenordet behöver inte ändras då systemet automatiskt tar fram ett slumpmässigt lösenord.

När en medlem med rollen ”Ledare” i gruppkopplingen läggs till i en grupp så lägger systemet automatisk upp medlemmen som administratör med behörigheten ”Ledare” (se nedan) och skickar ett mail med inloggningsuppgifter till medlemmen.


Ändra lösenord

1. Klicka på fliken ”Administratörer” och klicka därefter på ”Ändra” på den administratör som lösenordet skall ändras för.

2. Ändra lösenordet i fältet ”Byt lösenord” och klicka på ”Uppdatera”. Det nya lösenordet mailas automatiskt till administratören.