Hur aktiverar jag en köanmälan igen?

Om du behöver och vill ha tillbaka en person i till ”Hantering” igen så kan du gör detta genom via menyn ”Formulär” och fliken ”Hantering”. Välj ”Visning: Borttagna/behandlade anm.”, sök på personens namn och klicka på ”Ändra”, välj sedan att ”Aktivera anmälan”