Genom funktionen Formulär kan olika formulär skapas för att ta emot anmälningar digitalt för tex. intresseanmälningar, ansökan om medlemskap/stödmedlemskap till föreningen eller klädbeställningar. Alla anmälningar är alltid kopplade till den person som gör anmälan genom att skiva in sitt personnummer och personuppgifter. Ni som förening kan lägga ut formuläret på er hemsida och låta medlemmarna göra sina anmälningar digitalt. Alla anmälningar kommer in i SportAdmin  där ni sedan manuellt hanterar varje person om den skall läggas till i en grupp eller läggas i er kö. 


Anmälningsflödet

1. En person anmäler sig från föreningens hemsida med hjälp av länken för formuläret (finns under Redigera formulär).
2. Anmälan hamnar automatiskt under fliken Inkorgen.
3. En administratör sparar personen under Inkorgen. Personen flyttas då över till fliken Hantering.
4. Administratören kan nu, eller när det fins plats i en grupp, gå in under Hantering → klicka på Ändra ute till höger om en medlem därefter flytta personen till en specifik grupp.


Praktiskt flöde

Alla föreningar har sin egen modell för handhavande av anmälningshantering. Nedan ges förslag på ett par vanliga modeller.


Alt. 1: Föreningen utser en ansvarig för anmälningshanteringen. Den ansvarige fördelar ut de anmälda i grupper där det finns platser. Den ansvarige informerar ledaren för gruppen när nya medlemmar tillkommer. Ledaren för gruppen bekräftar därefter att medlemmen börjat i gruppen.


Alt. 2: Huvudledaren för respektive sektion har tillgång till anmälningshanteringen och fördelar ut de nyanmälda i grupper där det finns lediga platser. Ledaren för gruppen bekräftar därefter att medlemmen börjat i gruppen.


Alt. 3: Alla ledare har tillgång till anmälningshanteringen och plockar in nya medlemmar när plats finns för dem i respektive grupp. Ledaren för gruppen bekräftar därefter att medlemmen börjat i gruppen.


Det vanligaste flödet i en föreningen är alt. 1, men för mindre föreningar så fungerar även alt. 2 och 3.