Funktionen ”Formulär” möjliggör för föreningen att ta in anmälningar till exempelvis medlemskap, eller klädbeställningar direkt från föreningens egna hemsida med hjälp av en dynamisk länk som tas fram


Så här ser systemflödet ut

1. En person anmäler sig från föreningens hemsida med hjälp av länken från fliken ”Redigera formulär”
2. Anmälan hamnar automatiskt under fliken ”Inkorgen”
3. En administratör sparar personen under ”Inkorgen”. Personen flyttas då över till fliken ”Hantering”
4. Administratören kan nu, eller när plats finns i en grupp, klicka på ”Ändra” och därefter flytta personen till en specifik grupp.


Praktiskt flöde

Alla föreningar har sin egen modell för handhavande av anmälningshantering. Nedan ges förslag på ett par vanliga modeller

Alt. 1 Föreningen utser en ansvarig för anmälningshanteringen. Den ansvarige fördelar ut de anmälda i grupper där det finns platser. Den ansvarige informerar ledaren för gruppen när nya medlemmar tillkommer. Ledaren för gruppen bekräftar därefter att medlemmen börjat i gruppen.

Alt. 2 Huvudledaren för respektive sektion har tillgång till anmälningshanteringen och fördelar ut de nyanmälda i grupper där det finns lediga platser. Ledaren för gruppen bekräftar därefter att medlemmen börjat i gruppen.

Alt. 3 Alla ledare har tillgång till anmälningshanteringen och plockar in nya medlemmar när plats finns för dem i respektive grupp. Ledaren för gruppen bekräftar därefter att medlemmen börjat i gruppen.

Det vanligaste flödet i en föreningen är alternativ 1 men för mindre föreningar så fungerar även alternativ 2 och 3.