Under Rapporter & statistik återfinns en sammanställning över knapptryckningar som gjorts i föreningen, vem som gjort vad och när detta gjorts. För att få en mer koncentrerad lista finns fyra olika filtreringsmöjligheter:
  1. Intervall – välj att se de knapptryckningar som gjorts inom ett visst tidsintervall.
  2. Användare – välj att se de knapptryckningar som gjorts för em specifik administratör.
  3. Sajt – välj att se de knapptryckningar som gjorts för en viss plattform i SportAdmin.
  4. Funktion – välj att se de knapptryckningar som gjorts för ett visst område i SportAdmin.