Här återfinns en sammanställning över knapptryckningar som gjorts i föreningen, vem som gjort vad och när detta gjorts. För att få en mer koncentrerad lista finns fyra olika filtreringsmöjligheter:


1. Intervall – Välj att se de knapptryckningar som gjorts inom ett visst tidsintervall
2. Användare – Välj att se en specifik administratörs alla knapptryckningar
3. Sajt – Välj att se alla knapptryckningar för en viss plattform
4. Funktion – Välj att se alla knapptryckningar för ett visst område i systemet