Under fliken ”Rapporter” i vänstermenyn visas olika typer rapporter. Rapporten öppnar sig när man klickar på de olika rapporternas namn. Nedan följer en beskrivning av samtliga rapporter:


Allmän statistik

Via denna rapport kan man få en överblick från period till period över generell statistik, samt totalt över alla perioder. Här kan man exempelvis få reda på antal medlemmar, antal fakturor osv.

Grupprapport (finns enbart för de föreningar som har Kansliservice)
Via denna rapport kan man få fram en ekonomisk rapport för respektive medlemsgrupp


Statistik periodvis

Via denna rapport kan man få fram generell statistik som berör respektive period. Exempelvis kan man ta reda på hur många medlemmar som deltagit i en specifik grupptyp under perioden.


Föreningsrapporten

Via denna rapport kan man, utifrån diverse val, få fram en rapport på antalet medlemmar inom givna åldersintervaller uppdelat efter kön.


Utskick

Här återfinns en sammanställning av alla utskick som lämnat systemet. Det går att koncentrera listan genom att filtrera på ett visst tidsintervall samt filtrera på användare.