Under fliken Rapporter & statistik i vänstermenyn → Föreningsrapporter i toppmenyn visas olika typer rapporter. Rapporten öppnar sig genom att klicka i aktuell box. Nedan följer en kort beskrivning av samtliga rapporter:


Medlemsstatistik

Via denna rapport kan ni få en överblick från period till period över generell statistik, samt totalt över alla perioder. Här kan ni exempelvis få reda på antal medlemmar, antal fakturor osv.


Grupprapport 

Via denna rapport kan ni få fram en ekonomisk rapport för respektive medlemsgrupp.


Rapporten visar intäkter och kostnader för en grupp och grupptyp. Den hämtar automatiskt in intäkter i form av medlems-/träningsavgifter och statligt LOK-stöd, samt kostnader i form av utbetalt arvode och övriga kostnader. Ni kan själva lägga till intäkter för exempelvis kommunalt LOK-stöd eller övriga intäkter. Ni kan också lägga till egna kostnader i form av utlägg (kopplat till arvode) eller övriga kostnader.


Dessa intäkter och kostnader summeras sedan till ett resultat för gruppen, och i sin tur ett resultat för den specifika grupptypen.


Statistik periodvis

Via denna rapport kan ni få fram generell statistik som berör respektive period. Exempelvis kan ni ta reda på hur många medlemmar som deltagit i en specifik grupptyp under perioden.


Föreningsrapporten

Via denna rapport kan ni, utifrån diverse val, få fram en rapport på antalet medlemmar inom givna åldersintervall uppdelat efter kön.


Utskick

Här återfinns en sammanställning av alla utskick som gjorts från systemet. Det går att koncentrera listan genom att filtrera på ett visst tidsintervall samt filtrera på användare.