Lägg till användarvillkor

Om föreningen vill inhämta samtycke från medlemmarna kan detta göras med hjälp av användarvillkor. Lägg till användarvillkor genom att klicka på ”Lägg till användarvillkor” och bocka i rutan ”Aktivera”. När villkoren är aktiverade kan medlemmarna godkänna dem i MedlemsAppen, via anmälningsformulär samt i bokningsfunktionen.