GDPR

Läs mer om hur vi förbereder systemet inför GDPR inne i SportAdmin under ”Inställningar” och fliken ”GDPR”