Lägg till/ta bort gruppkopplingar

Gruppkopplingar används för att beskriva vad personen har för roll i aktuell grupp. För att kunna koppla en medlem till en grupp måste man välja en gruppkoppling till medlemmen som gäller i den specifika gruppen. Det innebär att en medlem kan ha olika gruppkopplingar i olika grupper.

Lägg till gruppkoppling

Gå in på ”inställningar” > ”Gruppkopplingar” och klicka på ”Lägg till gruppkoppling” för att lägga till en ny gruppkoppling.

Ändra gruppkoppling

Gå in på ”inställningar” > ”Gruppkopplingar” och klicka på ”Ändra” för att ändra uppgifterna i en gruppkoppling.

Gruppkopplingens egenskaper

En gruppkoppling kan ha följande egenskaper:

1. Licens behövs: Om den aktuella gruppkopplingen behöver någon form av licens kryssar man för att licens behövs. Vilken typ av licens som medlemmen kopplas till beror på den licenstyp som är kopplad till gruppen.
2. Fakturerbar: Anger vilka gruppkopplingar som ska faktureras när gruppfakturor skapas. Lämpligt att ha på gruppkopplingar som aktiv/spelare/gymnast/övrigt/styrelse men inte på tränare/ledare.
3. Roll: Avser närvaroredovisningen och anger om en gruppmedlem ska hanteras som deltagare (och summeras bland deltagare på närvarokortet) eller ledare (och summeras bland ledare på deltagarkortet).

Gruppkopplingens administratörsrättigheter

En gruppkoppling kan ha följande administratörsrättigheter:

1. Redigera grupp: Med behörigheten ”Redigera grupp” kan man hantera alla flikar under ”Medlemsgrupper” för de grupper man är inlagd i, dvs ta närvaro, skicka kallelser, lägga till matcher osv.
2. Redigera hemsida: Med behörigheten ”Redigera hemsida” kan man hantera alla sidor på sin egen grupps lagsida.
3. Ledarmail: Avgör om ledare som är kopplad till grupp med gruppkopplingen ska få mail när aktiva avanmält sig från gruppen, inte öppnat sin avisering eller inte betalt efter passerat sista betaldatum.

Ta bort en gruppkoppling

Om en gruppkoppling ska tas bort klicka ”Ändra”, ”Ta bort”. För att en gruppkoppling skall kunnas tas bort får det inte finnas några kopplingar till gruppkoppling.
Om det finns kopplingar till gruppkopplingen kan man istället bocka i rutan ”Inaktivera”

Att tänka på

Tänk hela tiden på vad personen har för roll just i den aktuella gruppen. Ex. om föreningen t.ex har en tränargrupp (för att lätt kunna skicka e-post till alla tränarna) ska man inte koppla personerna som tränare i den gruppen. Då tolkar systemet det som att personerna är tränare för tränarna. I en sådan grupp bör man koppla personerna som ”övrig”.