Gruppkopplingar används för att beskriva vad personen har för roll i aktuell grupp. För att kunna koppla en medlem till en grupp måste man välja en gruppkoppling till medlemmen som gäller i den specifika gruppen. Det innebär att en medlem kan ha olika gruppkopplingar i olika grupper.


Lägg till gruppkoppling

Gå in på ”Inställningar” i vänstermenyn → ”Gruppkopplingar” i toppmenyn → klicka på ”Lägg till gruppkoppling”.


Ändra gruppkoppling

Gå in på ”Inställningar” i vänstermenyn → ”Gruppkopplingar” i toppmenyn → klicka på ”Ändra” för att ändra uppgifterna i en gruppkoppling.


Gruppkopplingens egenskaper

En gruppkoppling kan ha följande egenskaper:

  1. Licens behövs: Om den aktuella gruppkopplingen behöver någon form av licens kryssar man för att licens behövs. Vilken typ av licens som medlemmen kopplas till beror på den licenstyp som är kopplad till gruppen.
  2. Fakturerbar: Anger vilka gruppkopplingar som ska faktureras när gruppfakturor skapas. Lämpligt att ha på gruppkopplingar som aktiv/spelare/gymnast/övrigt/styrelse men inte på tränare/ledare.
  3. Roll: Avser närvaroredovisningen och anger om en gruppmedlem ska hanteras som deltagare (och summeras bland deltagare på närvarokortet) eller ledare (och summeras bland ledare på deltagarkortet).


Gruppkopplingens administratörsrättigheter

En gruppkoppling kan ha följande administratörsrättigheter:

  1. Redigera grupp: Med behörigheten ”Redigera grupp” kan man hantera alla flikar under ”Medlemsgrupper” för de grupper man är inlagd i, dvs ta närvaro, skicka kallelser, lägga till matcher osv.
  2. Redigera hemsida: Med behörigheten ”Redigera hemsida” kan man hantera alla sidor på sin egen grupps lagsida.
  3. Ledarmail: Avgör om ledare som är kopplad till grupp med gruppkopplingen ska få mail när aktiva avanmält sig från gruppen, inte öppnat sin avisering eller inte betalt efter passerat sista betaldatum.


Ta bort en gruppkoppling

Om en gruppkoppling ska tas bort, klicka ”Ändra” ute till höger om en gruppkoppling → ”Ta bort”. För att en gruppkoppling skall kunnas tas bort får det inte finnas några kopplingar till gruppkoppling.

Om det finns kopplingar till gruppkopplingen kan man istället bocka i rutan ”Inaktivera”