Gruppkopplingar används för att beskriva vad personen har för roll i den aktuella gruppen. För att kunna koppla en person till en grupp måste ni välja en gruppkoppling som då gäller för den personen i den specifika gruppen. Det innebär att en person kan ha olika gruppkopplingar i olika grupper.


Lägg till gruppkoppling

För att lägga till en ny gruppkoppling går ni till Föreningsinställningar i vänstermenyn → Gruppkopplingar i toppmenyn → klicka på Lägg till gruppkoppling.


Gruppkopplingens egenskaper

En gruppkoppling kan ha följande egenskaper:

  1. Licens behövs: Om den aktuella gruppkopplingen behöver någon form av licens kryssar ni i att licens behövs. Vilken typ av licens som medlemmen kopplas till beror på den licenstyp som är kopplad till gruppen.
  2. Fakturerbar: Anger vilka gruppkopplingar som är fakturerbara när aviseringar skickas ut. Lämpligt att gruppkopplingar som aktiv/spelare/gymnast/övrigt/styrelse är fakturerbara men inte tränare/ledare.
  3. Roll: Avser närvaroredovisningen och anger om en gruppmedlem ska hanteras som deltagare (och summeras bland deltagare på närvarokortet) eller ledare (och summeras bland ledare på deltagarkortet).


Gruppkopplingens administratörsrättigheter

En gruppkoppling kan ha följande administratörsrättigheter:

  1. Redigera grupp: Med behörigheten Redigera grupp kan personerna hantera alla flikar under Medlemsgrupper för de grupper den är inlagd i, dvs ta närvaro, skicka kallelser, lägga till matcher osv.
  2. Redigera hemsida: Med behörigheten Redigera hemsida kan personerna hantera alla sidor på sin egen grupps lagsida på föreningens hemsida.
  3. Ledarmail: Avgör om ledare som är kopplad till grupp med denna gruppkopplingen ska få mail när aktiva avanmält sig från gruppen, inte öppnat sin avisering eller inte betalt efter passerat sista betaldatum.


Ändra gruppkoppling

För att ändra en gruppkoppling går ni till Föreningsinställningar i vänstermenyn → Gruppkopplingar i toppmenyn → klicka på Ändra till höger om gruppkopplingen som ska ändras → korrigera → Uppdatera. 


Ta bort en gruppkoppling

För att ta bort en gruppkoppling går ni till Föreningsinställningar i vänstermenyn → Gruppkopplingar i toppmenyn → klicka på Ändra till höger om gruppkopplingen som ska tas bort → klicka på Ta bort. 


För att en gruppkoppling skall kunnas tas bort får det inte finnas några kopplingar till gruppkoppling. Om det finns kopplingar till gruppkopplingen kan ni istället bocka ur rutan Gruppkoppling aktiv. Gruppkopplingen kommer då inaktiveras och inte längre finnas som valmöjlighet när ni ska välja gruppkoppling på personer framöver.