Syftet med grupptyper är att kategorisera grupperna. En grupptyp måste anges för varje grupp och används därefter i statistik.

Exempel
Grupp = Grupptyp
F01 = Flickor
Herrar = Senior
Bamsegympa – Måndagar kl. 17:00-18:00 – 3-5 år = Bamsegymnastik
Styrelse = Föreningsorganisation
Sponsorer = Övrigt

Lägg till grupptyp

För att lägga till en ny grupptyp klicka på ”Lägg till grupptyp” och döp sedan denna.

Ta bort en grupptyp

En grupptyp tas bort genom att klicka på ”Ändra”, ”Ta bort”. För att en grupptyp skall kunnas ta bort får det inte finnas några kopplingar till grupptypen. Om det finns kopplingar till grupptypen kan man istället bocka i rutan ”Inaktivera”