Syftet med grupptyper är att föreningen ska kunna kategorisera sina grupper. En grupptyp måste anges för varje grupp och används därefter i statistik.


Exempel
Grupp = Grupptyp
F01 = Flickor
Herrar = Senior
Bamsegympa – Måndagar kl. 17:00-18:00 – 3-5 år = Bamsegymnastik
Styrelse = Föreningsorganisation
Sponsorer = Övrigt


Lägg till grupptyp

För att lägga till en ny grupptyp går ni till Föreningsinställningar i vänstermenyn → Grupptyper i toppmenyn → klicka på Lägg till grupptyp → fyll i fälten och koppla på utmärkelser på den specifika grupptypen om föreningen använder sig av det → klicka sedan på Lägg till.


Ta bort en grupptyp

För att ta bort en grupptyp går ni till Föreningsinställningar i vänstermenyn → Grupptyper i toppmenyn → klicka på Ändra till höger om grupptypen som ska tas bort klicka på Ta bort. 


För att en grupptyp skall kunnas ta bort får det inte finnas några kopplingar till grupptypen. Om det finns kopplingar till grupptypen kan ni istället bocka ur rutan Aktiv. Grupptypen kommer då inaktiveras och inte längre finnas som valmöjlighet när ni ska välja grupptyp för nya grupper.