Skapa en ny period

Gå till menyn ”Inställningar” och fliken ”Perioder”

1. Klicka på ”Lägg till period”

2. Ange namnet på perioden t.ex HT ÅÅÅÅ eller Säsong ÅÅÅÅ/ÅÅÅÅ

3. Ange kalender år

4. Ange Från och till datum

5. Kryssa i rutan ”Aktiv period” (om du vill att denna perioden skall bli förvald när ni loggar in)

6. Klicka på ”Spara”

7. Klicka på knappen ”Kopiera mellan perioder”.

Ange vilken period som skall kopieras från och vilket period som skall kopieras till.

8. Ange vilka funktioner som skall kopieras.

9. Ange vilka grupper/personer som ska kopieras.

10. Klicka därefter på knappen ”Genomför kopieringen”.

11. Alla grupper i den nya perioden skall nu bekräftas under ”Medlemsgrupper”