Under denna fliken lägger ni in information och uppgifter om föreningen samt ställer in föreningens säkerhetsinställningar.


Adressuppgifter

Fyll i föreningens alla adressuppgifter. Dessa kommer att visas på samtliga fakturor.


Firmatecknare

Fyll i föreningens firmatecknare. Om en person får teckna firman själv räcker det med dennes uppgifter. Om flera personer tecknar gemensamt behövs alla personernas uppgifter.


Säkerhetsinställningar

Dessa inställningar bestämmer vad föreningens ledarna får, eller inte får lov, att göra i systemet. Bocka i/ur de rutor som passar er förening.


Exempel. Om ni inte vill att ledarna ska kunna lägga till eller ta bort egna medlemmar i sin grupp på grund av exempelvis att ni har kösystem så ska ni bocka i rutan Ledare får inte lägga till eller ta bort medlemmar från sina egna grupper.


Utskick via E-post

Välj vem som ska stå som avsändare i utskick som görs från systemet.