Man kan skapa och redigera tidrapporter i Admin. Gå in på Arvodeshantering i vänstermenyn och välj en person.


Skapa eller redigera en tidrapport

1. Välj en aktivitet som är ”Ej rapporterad” eller ”Ej utbetald”, klicka på redigera-pennan till höger om den.
Är det en Ej rapporterad aktivitet behöver man först trycka på ”+” för att redigeringspennan ska dyka upp.
2. På pop-up-rutan som dyker upp, tryck på redigerapennan i det övre högra hörnet.
3. Redigera tid, roll eller arvode.
4. Tryck på sparaikonen i det övre högra hörnet.


Markera en aktivitet som Ej arvodesberättigad

Ej arvodesberättigade aktiviteter är aktiviteter som man vill att ledaren inte ska få något utbetalt för. Man kan markera en aktivitet som Ej arvodesberättigad före eller efter en aktivitet rapporterats av ledaren och aktiviteten kommer då inte räknas in i summan som ska utbetalas.

1. Välj en aktivitet som är ”Ej rapporterad” eller ”Ej utbetald”, klicka på redigera-pennan till höger om den.
Är det en Ej rapporterad aktivitet behöver man först trycka på ”+” för att redigeringspennan ska dyka upp.
2. På pop-up-rutan som dyker upp, tryck på redigerapennan i det övre högra hörnet.
3. Bocka i rutan ”Markera att aktiviteten ej är arvodesberättigad”.
4. Tryck på sparaikonen i det övre högra hörnet.